Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji


ISBN:
9788680315942
pismo:
Latinica
strana:
309
format:
16x23 cm
teaser-text:

Pred Vama se nalazi monografija nacionalnog značaja koja predstavlja samostalni, naučni i istraživački napor pet autora. Korišćenjem više naučnih metoda i razvojem jedinstvene metodologije istraživanja pokušali smo na sveobuhvatan način da obradimo problematiku finansiranja malih i srednjih preduzeća (MSP) u Republici Srbiji.

povez:
Broš

Autori: Dejan D. Erić, Isidora A. Beraha, Sonja O. Đuričin, Nataša Đ. Kecman, Božana B. Jakšić

Pred Vama se nalazi monografija nacionalnog značaja koja predstavlja samostalni, naučni i istraživački napor pet autora. Korišćenjem više naučnih metoda i razvojem jedinstvene metodologije istraživanja pokušali smo na sveobuhvatan način da obradimo problematiku finansiranja malih i srednjih preduzeća (MSP) u Republici Srbiji. Na relevantnost i aktuelnost ove teme uticale su dve grupe faktora. Sa jedne strane, to su značaj, doprinos i perspektive sektora malih i srednjih preduzeća oporavku i rastu privrede Srbije, na šta je puno ukazivano u poslednje vreme sa različitih nivoa. Sa druge strane, to je spoznaja da finansiranje predstavlja faktor koji u značajnoj meri opredeljuje opstanak, rast i razvoj ovog sektora naše privrede.

List Price: 1,500.00 din.
Price: 1,200.00 din.