Kult ratništva i kult materinstva


ISBN:
978-86-531-0504-4
pismo:
latinica
strana:
369
format:
21 cm
godina izdanja: 2019.
teaser-text:

Da bi se bolje razjasnila misteriozna epistemologija rata i da bi se bolje razumelo aberantno, nehumano ljudsko ponašalje, Kandido - Jakšić Maja analizira društvene

povez:
broš

Da bi se bolje razjasnila misteriozna epistemologija rata i da bi se bolje razumelo aberantno, nehumano ljudsko ponašalje, Kandido - Jakšić Maja analizira društvene, psihološke i političke mehanizme koji omogućavaju da normalne osobe mogu prihvatiti ratnu ideologiju i realizaciju najstrašnijih dela. U knjizi se govori o bitnim kontroverzama muške i ženske kulture, o totalitarnoj svesti i destruktivnoj ideologiji maskuliniteta koja se teško menja, jer većina muškaraca nije svesna da živi sa iluzijama o superiornosti svojih muških uloga.

U filozofskim i teološkim krugovima, kao i u akademskom i političkom diskursu, pitanje o moralnosti rata kao o najstrašnijem i najtragičnijem zlu još uvek se nalazi na političkim marginama. Licemerno se mimoilazi i etičko problematizovanje ljudske seksualnosti, pa je ovaj rad u kome se ističe zloupotreba hrišćanskog učenja o grehu za svaku pohvalu jer je filozofska praznina pojma tarnog i seksualnog morala naprosto zastrašujuća.

Vladeta Jerotić, Akademik

Kandido-Jakšić Maja odabira moderni govor o stratifikaciji polnih uloga i moderni aspekt ovog ogledala je njegov vizionarski karakter, pošto autorka u mitu o androginom obnavlja prastari san o saradnji umesto o sukobu polova i njihovih političkih izdiferenciranih uloga. Možda je zato ovaj platonovski element u ovoj sintezi, najmoderniji elemenat ove studije, pošto je dekonstrukcija muške kulture u pravcu androgine prava namera naše autorke čiji projekat nije nekritički feminizam. Knjiga je bazirana na obimnom istraživačkom materijalu i pretstavlja originalan i veoma značajan doprinos kritici maskuliniteta, rata i patrijarhata.

Nenad Daković, Filozof

List Price: 1,320.00 din.
Price: 1,056.00 din.