Politika, država i moć


ISBN:
978-86-7558-675-3
pismo:
latinica
strana:
232
format:
A5
teaser-text:

Autor istražuje i kritički analizira dve strane političkog – teorijske koncepije i politički život. Učenjima niza teoretičara pristupa bez predubeđenja, ali sa primetnom dozom metodološke skepse i kritičkim

povez:
broš

„Autor istražuje i kritički analizira dve strane političkog – teorijske koncepije i politički život. Učenjima niza teoretičara pristupa bez predubeđenja, ali sa primetnom dozom metodološke skepse i kritičkim ocenama sadržina, naročito u svetlu kasnijih posledica tih učenja i njihovih imanentnih slabosti. Pored kompetentne obrade teorijskih koncepcija, on sa kritičnošću koja je utemeljena i na političkom iskustvu i pomnoj analizi događaja prati i političku praksu i nastajanje političkih problema. Njegov stil karakteriše sintetsko sažimanje i koncizno izražavanje kada se radi o opisima i ocenama sadržine tema koje se obrađuju, kao i ukazivanje na njihovo značenje u širem teorijskom okviru, ali i na značaj u oblastima političke teorije i političke prakse.“
Prof. dr Vojislav Stanovčić,
dopisni član SANU

List Price: 0.00 din.
Price: 715.00 din.