Primena višejezičkih elektronskih korpusa u nastavi stranih jezika : ka zlatnom dobu digitalnog obrazovanja


ISBN:
978-86-531-0491-7
pismo:
ćirilica
strana:
177
format:
23 cm
godina izdanja: 2019.
teaser-text:

„Ristović je vrhunski obavio svoj naučnoistraživački i pedagoški zadatak

povez:
broš

„Ristović je vrhunski obavio svoj naučnoistraživački i pedagoški zadatak, a njegova misija se i dalje nastavlja, a tiče se davanja budućih smernica za uključivanje višejezičnih korpusa u nastavni procesi dalje inoviranje nastave stranih jezika i obrazovnog procesa.”

iz recenzije prof. dr Radmile Bodrič

„... Istraživačke i nastavne aktivnosti autora dr Zorana Ristovića, čiji je jedan segment predstavljen u ovoj knjizi, predstavljaju inovativan pristup nastavi stranih jezika
korišćenjem višejezičnih korpusa. Autor je izradio originalan metodički repertoar i profile eksploatacije korpusa u nastavi stranih jezika.”

iz recenzije prof. dr Cvetane Krstev

„... sveukupnim visokim dometom, ovo delo zavređuje pažnju pre svega unutar stručnih ali i znatno širih krugova čitalaca. Metodološki i tehnički besprekorno realizovana studija, napisana stilski uzornim, jasnim jezikom...”

iz recenzije prof. dr Zorana Paunovića

List Price: 1,100.00 din.
Price: 880.00 din.