Jezik

Uvod u opstu lingvistiku

Rasprava o osnovnoj strukturi lingvistike, njenim ciljevima i pitanju njene autonomije, sa naglaskom na integracionim tokovima koji u autorovom viđenju najavljuju izvesno objedinjavanje... (detaljnije)
cena:
616.00 din.

Staroslovenska hrestomatija

U ovom kapitalnom delu prvi put na srpskom jeziku data su pravila za čitanje i obrasci glagoljskih i ćiriličnih tekstova sa spomenika, kao i rečnik od 2.300 reci... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Govori srpski da te ceo svet razume

Ova knjiga je nastala kao dijalog Damjanovića sa nesporazumima koji nastaju u našoj kulturnoj javnosti, naroči... (detaljnije)
Rasprodato

Najstariji srpski ćirilski natpisi

Ovom studijom su obuhvaćeni najstariji srpski ćirilski natpisi u kamenu od XI do XIII veka. Urađena je kompletna jezička i ortografska analiza svakog spomenika... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Rečnik jezičkih nedoumica

Ivan Klajn spada u red najboljih znalaca tajni srpskog jezika. Njegov Rečnik jezičkih nedoumica olakšava pisanje, ali i komunikaciju... (detaljnije)
cena:
528.00 din.