Politika

Civilno društvo i demokratija

Razvoj demokratije je preduslov za ostvarivanje civilnog društva. Jedan od najboljih znalaca teorije civilnog društva... (detaljnije)
Rasprodato

Politička teorija

Jedinstvena knjiga iz političke teorije. Obuhvata studije iz istorije političkih teorija, modernog nacionalizma i političkih teorija... (detaljnije)
cena:
880.00 din.

Renesansa lokalne vlasti - uporedni modeli

Politikolog i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Snežana Đorđević je izradila uporednu Studiju o funkcionisanju lokalne uprave... (detaljnije)
cena:
972.00 din.

Politička antropologija

U hrestomatatiji su sabrani najbolji tekstovi iz političke antropologije u svetskoj literaturi počev od Hane Arents, Gidensa i drugih... (detaljnije)
cena:
704.00 din.

Politika i zlo

"Politika i zlo" govori o odvajanju politike od etike kao našem tragičnom usudu. Knjiga govori o političkom životu koji unakažava i duhovno siromaši... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Politika i poziv

Čupić je sigurno najbolji kritički poznavalac politike kod nas. Ova knjiga se bavi onima koji se bave politikom, čiji je ona izbor i poziv i od kojih zavise naše sudbine.... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

San o Srbiji

Samo desetak dana posle 5. oktobra 2000. godine pozvala sam Zorana Đinđića i predložila mu da napravimo detaljan zapis o tom važnom istorijskom događaju... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Kap nafte za kap krvi

Publicista i novinar iz Minhena, Milan Vučković, napisao je knjigu čiji je sadržaj danas veoma aktuelan, a odnosi se na iračko - američki sukob... (detaljnije)
cena:
352.00 din.

Identitet i komunikacija

Izuzetna sociološko-filozofska studija o uticaju komunikacija na društvo i pojedinca. Vreme tehnoloških promena koje oblikuje čoveka podvrgnuto je temeljnoj analizi... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Mit i politika

Knjiga se bavi razmatranjem odnosom mita i politike – vođa, lidera, odnosno nacionalnih mitologija i aktuelnih politika... (detaljnije)
Rasprodato