Psihologija

Čovek pacov

U istoriji bolesti poznatijoj pod imenom Čovek pacov, Frojd govori o jednom mladom advokatu, čije su se prisilne misli odnosile na pacove, mučenje i kažnjavanje.... (detaljnije)
cena:
396.00 din.

Studije o histeriji

Zajednička Frojdova i Brojerova studija o histeriji je prvi korak u izučavanju ovog fenomena u psihijatriji. Oba autora, u skladu sa svojim naučnim principima i potencijalom pristupaju njegovom istraživanju... (detaljnije)
cena:
792.00 din.

Paranoja i homoseksualnost

Slučaj šreder je centralni deo ove knjige. Pored njega zastupljen je i tekst Saopštenje jednog slučaja paranoje koji se protivi psihoanalitičkoj teoriji... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Mali Hans

Druga po redosledu istorija bolesti koju je Frojd napisao bavi se fobijom jednog petogodišnjeg dečaka kome otac, sledeći Frojdova uputstva, pomaže da savlada svoje tegobe... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Čovek vuk

Još jedan od Frojdovih čuvenih slučajeva iz istorije bolesti jedne infantilne neuroze. Prikaz ovog slučaja je najiscrpniji i najznačajniji od svih istorija bolesti koje je Frojd objavio... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Stres

„Stres“ je kompleksno delo u kome se pokazuje kakostresna situacija postaje svakodnevna čovekova pratilja i egzistencijalna zamka... (detaljnije)
Rasprodato

Zapisi

„Zapisi“ su verovatno najintrigantnije i najprovokativnije delo akademika dr Dušana Kosovića. ispisivao ga je godinama, a dovršio ga je letos.... (detaljnije)
cena:
748.00 din.

Novi putevi psihoanalize

Jedan je od osnivača Udruženja za napredak psihoanalize i američkog Instituta za psihoanalizu, čiji je dekan bila do 1952, odnosno do svoje smrti. Karen Hornaj bila je izdavač i urednik časopisa „The American Journal of Psyhoanalysis”... (detaljnije)
cena:
792.00 din.

Neurotična ličnost našeg doba

Delo Neurotična ličnost našeg doba može i danas da posluži kao bazični priručnik koji bi bio dostupan najširem krugu ljudi, svima, koji bi tako mogli lakše da shvate šta im se događa i kako sami sebi da pomognu pre nego što bude kasno... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Dora

Frojd je za života objavio pet dužih istorija bolesti - Doru, Malog Hansa, Čoveka Pacova, slučaj Šreber i Čoveka Vuka - i svaka od njih predstavlja dragoceni materijal ... (detaljnije)
cena:
528.00 din.