Dejan Milenković

Javna uprava : odabrane teme

Monografija Javna uprava – odabrane teme namenjena je širokom krugu čitalaca čija je oblast interesovanja javna uprava i upravno pravo. ... (detaljnije)
cena:
972.00 din.