Kultura

Ideja o glumi : Performativni artekosmizam

Amra Latifić u knjizi Ideja o glumi: performativni artekosmizam razrađuje na provokativan i interdisciplinaran način umetnost glume... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Postmpderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina

Knjiga ima za cilj da predstavi postmodernu društvenu teoriju i pokaže njene implikacije na primeru kinematografi -... (detaljnije)
Rasprodato

Biblioteke XXI veka

Krаj de­vet­nа­e­stog i po­če­tаk dvа­de­se­tog ve­kа je vre­me si­ste­mаt­skog osni­vа­njа jаv­nih bi­bli­o­te­kа (či­tа­li­štа). Do­stup­nа аk­tu­el­nа pe­ri­o­di­kа, po­seb­no ber­zаn­ske in­for­mа­ci­je, po­tre­bа zа in­for­mi­sа­no­šću... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Tišina dokolice

Autor je desetine i desetine kulturoloških i antropoloških tema, u sažetoj formi, obradio i prevrednovao. U ovoj knjizi se neposrednije određuju i pojmovi: dokolica, igra, mit... (detaljnije)
cena:
792.00 din.

Non finito

Umetničko delo može ostati nedovršeno, a da ipak bude estetski relevantno. Zašto kažemo «ipak»? Kao da a priori isključujemo mogućnost umetničke, estetske vrednosti ako je delo nedovršeno.... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Paradigme ruske avangardne i postmoderne umetnosti

Knjiga je kritičko i analitičko - sintetičko delo kojim se na interdisciplinaran način analiziraju i kritički raspravljaju složeni odnosi moderne i postmoderne ruske umetnosti, kulture i društva u XX veku... (detaljnije)
cena:
815.00 din.

Filozofija medija

„Knjiga dr Divne Vuksanović, Filozofija medija: Ontologija – estetika – kritika, predstavlja naučnu studiju koja interdisciplinarno ukršta opštu estetiku s teorijom kulture i medija.."... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Kulturologija - Drugo dopunjeno izdanje

Novo izdanje knjige pod istovetnim naslovom Kulturologija koja se pojavila 2000. godine je temeljno prerađeno, s obzirom na nove nastavne zahteve predmeta za studente Filološkog fakulteta u Beogradu.... (detaljnije)
Rasprodato