Bojana Miljanić

Miris večnosti : nova paradigma slobode

Ovo delo – koje ne treba samo pročitati već i doživeti, biće ogromna podrška, dar ili blagoslov svakom ko želi da postane vizionar svog života, prevazilazeći ograničen trodimen­zionalan pogled na svet.... (detaljnije)
cena:
960.00 din.