Vlatko Ilić

Nova kritička teorija: filozofija zabave

Pitanje odnosa zabave i kapitala jedno je od vitalnih pitanja slobodnog vremena u dobu „artističkog kapitalizma”. Pogotovo danas, kada je svaka zabava reducirana, pa je čak, u potiskivanju „normalnog života”, postala privilegija povlaštenih.... (detaljnije)
cena:
792.00 din.